Armenian dating customs

En del teonymer, egennavn og annen terminologi blir ansett for å være et indo-arisk superstratum, noe som tyder på at en indo-arisk elite satte seg selv som herskerklasse overfor hurrierne som en del av den indo-ariske ekspansjonen.

De hurriske stammene og bystatene ble samlet og Mitanni ble en regional maktfaktor etter at hetittene hadde erobret Yamkhad, ødelagt amorittenes Babylon og kassittene hadde tatt over byen, en serie med ueffektive assyriske konger hadde skapt et maktvakum i Mesopotamia. Dene gangen av Assyria og hettitene på 1200-tallet

Dette komplekset strakk seg fra Rødehavet og nordøst og inn i dagens Syria og Irak.

Munhata kulturen (8300-6000 ) og den senere Yarmuk kulturen (6400–6000 ) er to eksempler på denne kulturen.

Grunnleggeren av den armenske staten Urartu, hvor befolkningen snakket urspråket til hurrierne, var Aramé, som samlet alle prinsedømmene i det armenske høylandet og ga seg selv tittelen “Konge av konger”, som var den tradisjonelle tittelen på Urartus konger.

Nomadene, som etter å ha ankommet Mitanni ble kjent som arameere, var kjent som ahlamu omkring 1250

Proto-semittene fikk, etter å ha inkludert den neolittiske redskapspakken og sivilisasjonen til kaukaserne, makten i Sørvest Asia, mens indoeuropeerne kom til å erobre store deler av Eurasia. De første semittiske språkene var nordøst-semittiske språk som eblaittisk og akkadisk.

Kaukaserne utviklet jordbruk og byer, mens semittene gikk over til pastoralisme.Bådet AR og deres symbol, swastikaen (de fire pilarer – balansen mellom de 4 ulike elementene), ble spredd, og de ulike sivilisasjonene i Asia, Europa og Afrika kan sees på som lokale variasjoner av et underliggende tema.AR (som både betyr høyde, lys og skapelse), AN og mesh står alle for det samme, men på ulike språk. Sivilisasjonen har utviklet seg språket ble forvirret, ettersom det blandet seg med andre språk, inkludert indo-europeisk og semittisk.Eblaittisk, som nært beslektet med pre-sargoisk akkadisk, er det tidligste semittiske språket.Aleppo i det nordlige Syria, som synes å ha vært en langt viktigere bronsealder bystat enn Damaskus, var hovedstaden for et kongedømme nært relatert til Ebla, kjent som Armi, eller Arame/Aramu, for folket i Ebla og som Arman eller Armani for akkadierne. Men Naram-Sin av Akkad (eller hans bestefar Sargon) ødela både Ebla og Armani omkring 2300

Leave a Reply

 1. carrie underwoods dating relationship 06-Mar-2020 06:03

  Most credit cards charge a fee when you withdraw cash, which is calculated as a percentage of the amount you take out.

 2. Facebook sex webcam 14-Sep-2020 17:39

  Most services offer digital messaging, while others provide additional services such as webcasts, online chat, telephone chat (VOIP), and message boards.

 3. fun phone chat dating 06-Aug-2020 14:35

  other two majors) and 2r once; fell 1r twice (incl.

 4. best russian women dating sites 09-May-2020 02:16

  If you have family ties to Asia, or are just a fan of Asian culture, this dating app can help put you in touch with matches that are perfect for you.

 5. who is driving for dale earnhardt jr dating 11-Jun-2020 05:35

  free chat website that lets you connect with people quickly and easily.